projektowanie stron www

zachód słońcaDiagnoza i poradnictwo dla młodzieży i osób dorosłych w zakresie wyboru kierunku kształcenia i ścieżki zawodowej

Wybór zawodu to coś więcej niż tylko prosta decyzja dotycząca sposobu zarabiania na życie. Zawód, który człowiek wykonuje wpływa na wszystkie sfery jego życia. Z wykonywanym zawodem wiąże się dochód, stres, tożsamość społeczna, poczucie sensu życia, wykształcenie, ubiór, hobby, zainteresowania, przyjaciele, styl życia, miejsce zamieszkania a nawet cechy osobowości. W miejscu pracy zaspokajane są potrzeby społeczne człowieka i rozwijają się systemy wartości.
Wybór zawodu zgodnie z uzdolnieniami i zamiłowaniami, właściwościami fizycznymi i psychicznymi oraz zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy pozwala na zaspokojenie wielu potrzeb jednostki.

Aby zaplanować rozwój zawodowy, trzeba zadać sobie wiele pytań i spróbować na nie odpowiedzieć.
Jaki (jaka) jestem? Jakie wartości realizuję w moim życiu? Co mną kieruje? Według jakich kryteriów wybieram i decyduję. i jeszcze wiele innych. Poznanie siebie sprzyja lepszym wyborom i decyzjom nie tylko w kwestii wyboru zawodu.

Dla kogo?

  • jeśli właśnie kończysz gimnazjum lub jesteś w szkole średniej, ta propozycja jest dla Ciebie
  • dla wszystkich, którzy chcą wybrać kierunek kształcenia i zaplanować przyszłość zawodową
  • dla wszystkich, którzy chcą zmienić zawód i na nowo zaplanować karierę zawodową

Po co?

  • aby poznać swoje uzdolnienia, cechy osobowości i predyspozycje zawodowe
  • aby uzyskać pomoc psychologa i doradcy zawodowego przy wyborze i podejmowaniu decyzji, dotyczących przyszłości zawodowej

Proponujemy:

  • trzy godzinne spotkania, które pomogą Ci poznać Twoje predyspozycje zawodowe

W trakcie spotkań proponujemy przeprowadzenie testów, określających cechy osobowości oraz predyspozycje zawodowe. Spotkania te mają Ci pomóc określić jaki mógłbyś i jaki możesz wykonywać zawód. Dowiesz się również, jakie szkoły umożliwią Ci realizację Twoich zawodowych planów.

Całkowity koszt to 300 zł

Miejsce: Katowice, ul. Barbary 14/8

Kontakt: Elżbieta Schabowska - psychoterapeutka gestalt, doradca zawodowy, 505589998, elasch@onet.eu

Serdecznie zapraszamy!