projektowanie stron www


gałęzie drzew

 Psychoterapia dzisiaj nie jest jedynie metodą leczenia zaburzeń nerwicowych czy zaburzeń osobowości. Jej elementy znajdują zastosowanie w różnych formach poradnictwa indywidualnego i rodzinnego, w treningach wspomagających rozwój osób zdrowych, w interwencji kryzysowej, w rehabilitacji i resocjalizacji, w leczeniu chorych na choroby somatyczne.
W terapii ważne są aktualne przeżycia Klienta, hamujące jego rozwój lub utrudniające mu realizację jego celów życiowych.

Psychoterapia to dla mnie przede wszystkim poszerzenie swojej świadomości, wzięcie odpowiedzialności za swoje wybory, a w konsekwencji za swoje życie. To poznanie swoich mocnych i słabych stron. To droga do lepszego, zdrowszego i szczęśliwszego życia. Nie jest to droga łatwa, na pewno jest to droga „mniej uczęszczana”, ale zapewniam, że warto nią pójść.

Zapraszam osoby:
- przeżywające kryzys,
- doświadczające niepowodzeń życiowych,
- osoby, których dotykają problemy emocjonalne, egzystencjalne (konflikt, trudności w porozumiewaniu się z innymi, żałoba, depresja, bezrobocie, zmęczenie itp.)
- oraz osoby zainteresowane własnym rozwojem.

Zapraszam młodzież i rodziców doświadczających trudności w zakresie:
- wyboru zawodu
- podejmowania decyzji
- wzajemnego komunikowania się
- problemów wychowawczych.

Zapraszam sportowców

-coaching sportowy

Wiem, że pierwsza sesja, czyli początek wspólnej pracy, może powodować, że poczujesz się niepewnie, możesz obawiać się rozmawiać z obcą osobą o ważnych dla Ciebie sprawach. Zapewniam Cię jednak, że dołożę wszelkich starań byś odczuł/a przede wszystkim życzliwość, zrozumienie i akceptację. A najważniejsze byś odzyskał/a nadzieję, że Twoje problemy uda się rozwiązać.
Na pierwszym spotkaniu ustalimy kontrakt – czyli zasady spotkań. Każdą decyzję podejmiemy wspólnie.

Sesja trwa 50 min, koszt jednej sesji to 100 zł.