projektowanie stron www

gałęzie drzew

„Zdrowie nie jest brakiem choroby czy cierpienia,
lecz stanem w pełni dobrego samopoczucia
fizycznego, psychicznego i społecznego”.
Światowa Organizacja Zdrowia

Czym jest terapia Gestalt?
Terapia Gestalt ma na celu utrzymanie i harmonijny rozwój w pełni dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. To nie „leczenie”, „naprawianie” jakichkolwiek zaburzeń, gdyż według filozofii Gestalt każdy ma prawo do odmienności i oryginalności, do swojego własnego sposobu przeżywania, odczuwania, widzenia świata.
Terapia ma na celu osobisty rozwój, poszerzanie ludzkiego potencjału. Jest ukierunkowana na zdrowie i osobiste szczęście. 
Gestalt czerpie między innymi z psychoanalizy, z terapii ciała, z psychodramy, podejścia fenomenologicznego i egzystencjalnego oraz z filozofii orientalnych.
Łączy w sobie zmysłowe, emocjonalne, intelektualne, społeczne i duchowe wymiary – dzięki czemu integruje ludzkie istnienie; „ciało może się wypowiedzieć, a słowo ucieleśnić”.

Dla kogo?
  • dla osób, która pragną powiększyć swój ukryty potencjał, po to by polepszyć jakość swojego życia,
  • dla osób w każdym wieku, z różnych środowisk kulturowych i w różnych sytuacjach.
  • dla osób,  przeżywających konflikty, rozstanie, doświadczających trudności w porozumiewaniu się z innymi,
  • dla osób, których dotyka samotność, żałoba, depresja, odczuwających stałe zmęczenie, niepokój czy roztargnienie,
  • dla osób długotrwale bezrobotnych lub takich, które właśnie utraciły pracę,
  • dla osób powracających z emigracji, przeżywających kryzys duchowy itp.

W terapii ważna jest
- świadomość aktualnego doświadczenia, czyli tego co dzieje się tu i teraz,
- świadomość własnych emocji i odczuwania ich w ciele,
- prawdziwy kontakt z innymi,
- twórcze dopasowanie do środowiska,
- uświadomienie sobie wewnętrznych mechanizmów, które zmuszają nas do  stosowania zachowań nieadekwatnych do sytuacji i przez to nie rozwiązujących naszych problemów.

Terapia nie tylko przynosi poszerzenie własnej świadomości, ale również pozwala wypróbować nowe rozwiązania w komfortowych warunkach gabinetu i przy wsparciu terapeuty, dzięki czemu możemy „poczuć jak” będziemy się czuli w nowych sytuacjach. To sprawi, że łatwiej nam będzie przenieść nowe zachowania do codziennego życia.

 Klient pracuje w takim tempie i na takim poziomie, jaki mu odpowiada. Jest odpowiedzialny za swoje wybory. Terapeuta Gestalt towarzyszy mu w tej swoistej drodze do siebie samego. Jednak to sam Klient wyznacza w jakim tempie i na jakim poziomie chce nią podążać. Terapeuta i jego Klient są partnerami, których łączy wzajemna, autentyczna relacja.